Larmets pris

Om du har bestämt dig för att skaffa larm är du bara en bit på vägen: Vilken typ av larm ska du skaffa? Det finns massor av olika typer och komponenter du kan välja till ditt larm. När det gäller säkerhet blir pengar och kostnaden sekundär, men priset spelar fortfarande roll. I den här texten berättar vi om vad ett larm kan kosta.

Kostanden för trådlösa larm

På marknaden finns trådlösa larm. De är så enkla att montera att den händige kan göra det själv. Dessa larm kan kopplas till vaktbolag eller till den egna mobiltelefonen. Dessa larm är inte godkända enligt Försäkringsförbundets regler. Om man bestämmer sig för ett larm som inte är uppkopplar till en larmcentral och utan abonnemang hos ett säkerhetsbolag kommer man billigare undan: Det enda man måste köpa är själva larmet. De flesta larm på marknaden säljs som paketlösningar. Vill man ha fler detektorer eller någon annan utrustning än den som finns i paketet får man betala extra. Larm kan även kompletteras med kameraövervakning. Kostnaderna för detta är från 10 000 kronor och uppåt. Det finns också i marknaden en dimgenerator som gör att rök väller ut så snart larmet går. Den täta dimman gör att tjuven inte kan orientera sig i fastigheten. Kostnaderna för detta är mellan 10 000 och 15 000 kronor. Med andra ord kan du komma undan med 3000 kronor eller verkligen satsa på säkerheten och betala tiotusentals kronor. Du kan naturligtvis testa att installera larmet själv men om du väljer att anställa en expert måste du räkna med en extra kostand också för ditt larm.

Kostnaden för uppkopplade larm

Om man väljer att ha ett uppkopplat larm finns det olika alternativ. Hos ett vaktbolag kostar installation av deras larm runt 4 000 kronor. Till detta kommer en hyra från 165 kronor per månad. Kostnaden varierar beroende på åtgärd. I hyran ingår kostnad för eventuell utryckning. Försäkringsbolagens larm kostar från cirka 8 000 kronor. Därtill kommer en avgift till larmcentral från cirka 100 kronor. Här gäller också att vaktbolag tar betalt för eventuell utryckning.

Det säkraste larmet är ett uppkopplat larm till ett certifierat säkerhetsbolag. Man köper själva larmet, betalar en installation och startar ett abonnemang som man måste betala per månad. Det kan vara idé att jämföra vad larmen kostar per år under exempelvis en sjuårsperiod. Det är inte säkert att det larm som är dyrt att installera blir så mycket dyrare långsiktigt.

Gå HLR-kurs innan det är för sent!

Gå HLR-kurs innan det är för sent!

Nu mer än någonsin tidigare är det viktigt att du går en HLR-kurs. I enbart USA drabbas årligen 500 000 personer av hjärtstillestånd, antingen på sjukhus eller utanför sjukhusmiljö. 70 procent av fallen utanför sjukhus inträffar i en bostad eller i ett bostadsområde. Blott 10 procent av de fall som inträffar utanför sjukhus leder till att den drabbade överlever.

Det innebär att 90 procent av de drabbade dessvärre avlider. Denna statistik kan dock förbättras om fler väljer att gå en HLR-kurs – om du som bevittnar en person drabbas av till exempel hjärtstillestånd ger effektiv hjärt-lungräddning kan nämligen den drabbades möjligheter att överleva fördubblas eller till och med tredubblas!

Under en HLR-kurs får du lära dig att vem som helst kan skaffa sig de kunskaper som krävs för att rädda ett liv på mindre än 60 sekunder. Allt som krävs är två steg: att du ringer 112 samt att du trycker hårt och fast mot mitten av den drabbades bröst i samma takt som Bee Gees gamla slagdänga “Stayin’ Alive” går. Att du som bevittnar en person segna ner omedelbart agerar är avgörande för att personen i fråga ska överleva.

Gå HLR-kurs – agera i tid

I Sverige är vi bättre på att agera när vi bevittnar ett hjärtstopp än vad invånarna i många andra länder runtom i världen är. Inte mindre än 73 procent av de personer som drabbades av ett så kallat bevittnat hjärtstopp år 2012 fick HLR av en person som bevittnat händelsen, innan ambulans anlände. Detta är en kraftig ökning sedan 20 år tidigare (1992), då motsvarande siffra var blott 40 procent. Det finns dock utrymme för förbättringspotential – de 73 procenten skulle kunna öka till 100 procent, om bara fler svenskar gick en HLR-kurs.

Årligen drabbas ungefär 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp, varav 500 överlever. De personer som drabbas av hjärtstopp och behandlas med hjälp av en hjärtstartare eller mun-mot-mun-metoden samt bröstkompressioner inom tre minuter har en 75-procentig möjlighet till överlevnad. Det betyder att 3 av 4 som inom 180 sekunder får hjälp överlever. Om du känner dig osäker på hur man genomför hjärt-lungräddning tycker vi du ska gå en HLR-kurs. Ta reda på mer genom att besöka sidor för utbildningar i ämnet. HLR-utbildningar i Göteborg och övriga landet blir allt mer frekventa. Via länken i texten hittar du inte bara fakta om de kurser som erbjuds utan också en hel del om HLR som fenomen. Dagens kurser och utbildningsmaterial har utvecklats för att vara så enkelt och pedagogiskt det går. På så vis sätter sig kunskaperna snabbt och finns tillhands när de behövs.

Enkel och effektiv slyröjning i Stockholm

Enkel och effektiv slyröjning i Stockholm

Slyröjning är en av de dyraste, svåraste och mest tidsödande uppgifterna som en markägare har att utföra. Tidigare har slyröjning i Stockholm generellt sett inneburit att du som markägare lämnades med stora brinnande högar på marken och ett garage fullt av dyra och giftiga bekämpningsmedel. Idag ser det dock annorlunda ut. Numera kan företag som ägnar sig åt slyröjning avlägsna kraftigt sly, oönskade träd, små stumpar och annan växtlighet, och förvandla dessa till en kompost i ett enda svep. Det innebär att du slipper vassa stubbar, och brinnande högar.

Därför är denna form av slyröjning populär i Stockholm

Att omvandla sly till kompost är en metod som är på väg att bli en av de mest eftersökta metoderna för att rensa sly. Många markägare förvånas helt enkelt över att en enskild utrustning kan omvandla ett hektar eller två av ohämmad och icke-användbar mark till en attraktiv fastighet på bara en dag. Fastighetsägare, mäklare och byggentreprenörer gillar också det faktum att detta arbete kan utföras året runt. Om du själv vill se hur denna metod kan göra underverk för din mark, bör du omedelbart kontakta ett bolag som ägnar sig åt denna form av slyröjning i Stockholm.

Vilket är det bästa sättet att rensa bort sly på?

Ofta köps mark för att bygga en andra bostad på, eller en bostad där markägaren har tänkt att gå i pension. Det krävs dock en hel del arbete innan platsen för fastigheten kan väljas ut och förberedas, eller i vissa fall säljas vidare. Om du är osäker på hur du på bästa sätt kan använda din mark, och är i behov av att rensa bort sly, kan du med fördel anlita hjälp för att få din slyröjning i Stockholm utförd.

De företag som är verksamma i branschen hjälper dig gärna att ta fram en strategi för att rensa bort sly och annan oönskad vegetation från din mark, på ett sätt som stämmer överens med såväl dina långsiktiga som kortsiktiga mål för marken. Såvida du inte har lust att själv ägna dig åt slyröjning, och har den utrustning som krävs, gör du bäst i att outsourca detta arbete.

Öka din synlighet i trafiken med 240 procent

Öka din synlighet i trafiken med 240 procent

Till skillnad från en bil där du inte behöver tänka särskilt mycket på belysningen, förutom då glödlamporna går sönder, är det viktigt att du som cyklist väljer din cykelbelysning med omsorg. Vilken typ av belysning som är den rätta beror dels på de förhållanden som du cyklar i, men även på vilken typ av cykling du ägnar dig åt, vilken typ av cykel du använder och hur länge du är ute och cyklar. Här får du matnyttig information som hjälper dig att välja rätt cykellampor!

Cykelbelysning för sikt och för synlighet

Den viktiga frågan du behöver ställa dig när du köper cykelbelysning är huruvida du behöver cykellamporna för att kunna se eller för att bli sedd i trafiken. En faktor att ta hänsyn till är lumen, vilket är den allra vanligaste beskrivningen av hur mycket ljus en cykellampa avger. Ju fler lumen, desto ljusare cykellampa. Cykellampor kan ha så få som 30 lumen eller en bra bit över 2 000 lumen, helt enkelt desto högre lumen desto bättre cykelbelysning.

Cykellampor som används för ökad sikt avger generellt sett ett smalare strålmönster och ett starkare ljus. Det innebär också att du behöver ett större batteri för att förse lampan med ström. Cykellampor som används för ökad synlighet i trafiken har istället ett ökat fokus på att du ska kunna ses från fler vinklar. För att åstadkomma detta används ofta ett bredare strålmönster och belysning på sidorna.

Antalet lumen är generellt sett lägre på lampor för synlighet eftersom deras främsta uppgift inte är att öka din sikt. Därför är denna typ av cykelbelysning oftast lättare och drivs med batterier av mindre storlek. De har också en ljusstyrka på färre lumen, ett bredare strålmönster och en något högre prislapp än de cykellampor du använder för att se framåt med.

Även om du kanske tror att du bara behöver använda cykellampor då du cyklar i mörker, har det visat sig att hela 8 av 10 cykelolyckor inträffar i dagsljus. Det innebär att du behöver använda din cykelbelysning även under dagtid för att öka din synlighet i trafiken. I dagsljus bör din cykelbelysning avge ett blinkande ljus som är synligt på minst 400 meters håll. På så sätt upptäcks du 240 procent enklare än om du inte använder cykelbelysning, medan en cykellampa som inte blinkar ökar din synlighet med 140 procent.

PWO – Kosttillskott för enklare träning

Har du hört PWO nämnas på gymmet och är nyfiken på vad det är för något? Läs då denna artikel!

Vad är PWO?

Kanske har du hört PWO nämnas på ditt gym eller bland dina träningskompisar, och undrar vad det är egentligen. PWO är ett kosttillskott som har funnits länge, men som har blivit mer och mer populära de senaste åren. När du tar PWO får du mer energi och orkar på så vis träna längre. Det kan öka både din fysiska och din mentala styrka. PWO är ett kosttillskott som främst är lämpat för dig som tränar på gym. Olika PWOs innehåller olika nyckelämnen, beroende på vilket användningsområde de producerats för. Så fundera på vad du vill använda PWO för innan du väljer vilken produkt du ska använda. Hos återförsäljaren kan du alltid få tips och råd på vilket PWO du bör använda för olika ändamål.

Ta träningen till nya höjder

De flesta som testat PWO fortsätter med det, eftersom det kan ta din träning till nya höjder. Kanske är den enda tid du har att träna tidigt på morgonen, eller direkt efter jobbet, då du inte har så mycket energi. Då kan PWO vara en lösning. Några av effekterna av PWO är ökad styrka och uthållighet, minskad muskelnedbrytning och ökad energi och ökat fokus.

Hur du använder PWO

PWO står för Pre Workout – du bör alltså ta det före träningen. Ungefär en timme till en halvtimme innan träningen kan du ta PWO. Du finner PWO i många olika format, såsom tabletter, pulver, färdigmixade drycker med mera. Vad du väljer beror helt på dina personliga preferenser! Men tänk på att när du tränar mycket är det viktigt att få i sig mycket vätska, så varför inte slå två flugor i en smäll och köpa PWO som du kan blanda ut med vätska.

Tänk på att…

Även om du får mycket energi av PWO är det viktigt att inte träna hårdare än kroppen klarar av. Det är även viktigt att inte överdosera PWO, eller att använda produkten under allt för långa tidsperioder, eftersom det kan skada njurarna. Du bör inte heller ta PWO för sent på kvällen, eftersom det kan göra det svårt att sova. Så ta PWO så som instruktionerna anger, för att bara ta del av produktens positiva effekter. Och tänk på att PWO påverkar olika personer på olika sätt, så testa dig fram till vad som passar dig och din kropp bäst!

Packbord för alla ändamål

Packbord för alla ändamål

Med hjälp av ett packbord kan du tillgodose ditt behov av emballering och packning. Ett bra packbord har en stadig bänkskiva med ett generöst arbetsutrymme, vilket ger dig och ditt arbetslag gott om utrymme att emballera även de största produkterna. Det finns ett packbord för varje ändamål, och du kan välja mellan allt från enklare bord till kompletta arbetsstationer. Vissa packbord är höj- och sänkbara medan andra har en fast höjd. Även materialen på borden varierar och kan till exempel vara av stål eller trä.

Oavsett om du driver ett slakteri, en station i butiken där kunderna kan slå in produkterna till presenter eller har helt andra behov av packning, finns det ett packbord på marknaden för just dig och ditt företag. Du kan bland annat använda bordet till att förpacka produkter som smörgåsar eller kött med hjälp av ditt packbord, eller ha en separat arbetsstation för detta och på så sätt frigöra utrymme i köket och minska risken för korskontaminering.

Därför bör du investera i ett packbord

Syftet med att investera i ett packbord är att underlätta och effektivisera packningsprocessen. Packborden kan ofta användas som enskilda arbetsstationer eller sättas ihop för att skapa en ännu större arbetsyta. Ett funktionellt packbord ger dig dock mer än bara en yta där du kan packa varor och förbereda dessa för transport i en ren miljö, och på så sätt säkerställa att de anländer till slutkunden i sitt ursprungliga skick. Ett riktigt bra packbord hjälper dig dessutom att optimera hela förpackningsprocessen.

Har du funderat på att införskaffa ett packbord men inte kommit till skott ännu? För det mindre företaget kan ett packbord vara en stor investering, men det är en investering som ofta lönar sig i det långa loppet. Dessa är några av de fördelar som en investering i ett packbord för med sig:

  • Packbordet gör det enklare att växla mellan olika medarbetare som arbetar med packning
  • Det skapar en ren och mindre stressig arbetsmiljö för dina medarbetare, vilket ger personalen mer energi
  • Det möjliggör för packning av större volymer och således ökade intäktsmöjligheter
  • Det leder till en ökad effektivitet och säkerhet

Goda anledningar till att cykla mountainbike ensam

Goda anledningar till att cykla mountainbike ensam

Hur givande det än kan vara att cykla i grupp och att ge sig ut i MTB-spåret tillsammans med sina vänner, kan det ofta vara minst lika givande att cykla ensam. Här kikar vi på några av de främsta fördelarna med att ge sig ut i spåret på egen hand.

Du kan själv välja tid och plats

När man är vuxen kommer ofta andra saker i vägen för ens fritid. Det kan till exempel handla om jobb, familj, vänner och andra faktorer som bidrar till att vardagspusslet ibland är svårt att lägga. Att då hitta tid till att ge sig ut på cykeln kan ibland vara svårt. Genom att överväga att cykla på egen hand ökar du dock dina möjligheter att göra detta. En spontan cykeltur innebär nämligen en liten seger över dina vardagsmåsten.

Att cykla ensam är också ett utmärkt sätt att rensa skallen och få lite egentid. Det kan vara din möjlighet att tänka igenom dina problem, dagdrömma lite medan du färdas genom skogen, eller helt enkelt ett sätt att rensa ditt sinne och låta lugnet infinna sig. Genom att cykla själv kan du också fokusera på din teknik, vilket man ofta glömmer bort att göra när man cyklar i grupp.

Du kan hålla din egen takt och njuta av omgivningen

De flesta MTB-cyklister har mer än en gång känt hur energin sinar medan man försöker hänga med i tempot under en grupptur. Att ha svårt att ens få fram ett ord till svar på andra cyklisters frågor är frustrerande och att knappt kunna le. När man känner sig trött eller på dåligt humör är det verkligen tufft att komma in i zonen. På sådana dagar är det bättre att cykla själv och till och med det lite enklare lokala spåret är då roligare att färdas i.

Att cykla mountainbike innebär att man har en hobby som gör att man kommer ut i naturen. Cyklingen tar oss till fantastiska platser och ibland vill man bara kunna njuta av omgivningen medan man cyklar. Detta är naturligtvis enklare att göra när man cyklar själv än då man cyklar i grupp.

Vad är sträckfilm?

Vad är sträckfilm?

Sträckfilm är en tänjbar plastfilm som vanligtvis tillverkas av linjär lågdensitetspolyeten (LLDPE). Sträckfilmen används för att svepa in olika föremål och dess elasticitet gör att föremålen binds tätt tillsammans. Därför använder man ofta sträckfilm till att säkra produkter på pall, dels för att säkra produkterna till varandra men även för att säkra dem till pallen. Genom att göra detta minskar man risken för att produkter försvinner eller att någon mixtrar med föremålen samt minskar risken för arbetsplatsskador.

Det finns flera olika bredder, tjocklekar och typer av sträckfilm. På senare år har tillverkare av sträckfilm på grund av stigande petroleumpriser börjat ta fram tunn sträckfilm som är tjockare än tidigare. Eftersom denna sträckfilm är tunnare än tjockare film, går inte lika mycket petroleumharts åt vid tillverkningsprocessen. Det gör att filmen är billigare att ta fram. För att kompensera för den minskade tjockleken används en teknik där man stärker sträckfilmen genom att använda flera lager film.

När du använder sträckfilm på en pall bör du linda filmen runt pallen minst fem gånger. Kom ihåg att se till så sträckfilmen hela tiden är sträckt när du drar upp den från pallen. Arbeta sedan nedifrån och upp. Det är viktigt att filmen är sträckt så den lindas tight runt pallen och varorna. Målet är att produkterna ska sitta ihop som en enhet.

Genomskinlig vs icke-genomskinlig sträckfilm

Man har även tagit fram sträckfilm som inte är genomskinlig. Denna typ av film har flera fördelar gentemot genomskinlig film, bland annat att den skyddar produkter från UV-strålning, dagg, regn och damm samt att den har en längre hållbarhet än genomskinlig sträckfilm vid långvarig förvaring utomhus.

Huruvida ditt företag behöver icke-genomskinlig sträckfilm eller inte beror därför dels på om ni förvarar produkter på pall utomhus eller inte. Sträckfilmens UV-skydd ger ett bättre skydd mot solens strålar och kan därför öka såväl sträckfilmens som produkternas hållbarhet vid förvaring utomhus. Om företaget förvarar varor i mer än 60 dagar utomhus är icke-genomskinlig sträckfilm utan tvekan att föredra framför genomskinlig sådan.

Såväl krympfilm som sträckfilm är återvinningsbar. Om din lokala återvinningsstation tar emot mjukplast kan du med fördel lämna använd film där.

Hitta rätt casinobonus

Eftersom det finns många casinosajter på nätet som tävlar med varandra om spelare som dig, har du ett utmärkt läge att dra nytta av den casinobonus du ofta erbjuds som ny spelare på ett nätcasino. Det finns en rad olika typer av bonusar som florerar på nätet, och om du som spelare är smart nog kan du i princip undvika att någonsin spela casinospel på nätet utan att använda dig av en casinobonus. Här får du veta allt du behöver veta om vanliga villkor för välkomstbonusar, så häng med!

Välkomstbonusen: en uppskattad casinobonus

Nästan alla casinon erbjuder nya spelare en casinobonus i form av en välkomstbonus. När du surfar omkring på nätet i jakt efter ett nytt casino att spel hos kommer du märka att de inte hymlar om detta. Ofta rör det sig om en bonus där casinosajten matchar din första insättning till 100 procent. Det innebär att du får en tusenlapp extra att spela för om du sätter in en tusing på ditt spelkonto när du gör din första insättning på sajten. Det kan vara en stor skillnad på olika bonusar som ser identiska ut på ytan. Håll utkik efter detta när du jämför en casinobonus med en annan:

  • Omsättningskrav. Detta är den viktigaste skillnaden mellan två bonusar. Det finns också stora skillnader vad gäller omsättningskrav. Ett casino kan till exempel kräva att du omsätter bonusen 20 gånger innan du kan göra uttag, medan ett annat casino har ett omsättningskrav på 50 gånger eller mer.
  • Undantagna spel. Vissa casinon låter dig inte spela på vissa spel för bonusbeloppet från din välkomstbonus. Det kan till och med vara så att din bonus blir ogiltig om du spelar på något av dessa spel. De spel som är undantagna från bonusar är ofta de spel där casinot har en mindre fördel, exempelvis roulette.
  • Flera insättningar. Vissa bonusar, i synnerhet vissa välkomstpaket, innehåller flera insättningsbonusar. Dessa kan vara användbara för dig som inte vill sätta in en större summa på en och samma gång. Glöm inte att kontrollera din casinobonus bäst-före-datum, eftersom du ofta måste göra dina insättningar inom en viss tidsram.

AP7-soffan inte särskilt hållbar

AP7-soffan inte särskilt hållbar

Hållbarhet är ett begrepp som numera ständigt är på tapeten. Även de cirka 840 PPM-fonderna som är valbara på Pensionsmyndighetens fondtorg bedöms utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Den statliga fonden AP7 Såfa, som ibland kallas “AP7-soffan”, fick i mars 2016 betyget 2 av 5 avseende sin hållbarhet. Det är naturligtvis inget vidare gott betyg för det statliga förvaltningsalternativet med drygt tre miljoner svenska PPM-sparare. Hela elva globalfonder fick ett högre betyg än AP7-soffan, varav tre fick en 4:a och åtta fick en 3:a.

Anledningen till att just globalfonder är så pass intressanta, är för att det är den fondkategori som vi svenskar föredrar framför alla andra fondkategorier. Näst mest populär är kategorin Sverigefonder. Globalfonder är ett bra placeringsalternativ eftersom de har en bred inriktning och i liten utsträckning är beroende av utvecklingen i enskilda stater, branscher och liknande. Statliga AP7 Såfa bidrar till dominansen av globalfonder på svenskarnas PPM-konton. Det gör att faktorer som hållbarhet och fondavgifter får en betydande roll vid val av globalfond.

Hållbarhet eller andra faktorer?

Anledningar till att denna typ av fonder kan få ett lite lägre betyg när det gäller hållbarheten, är bland annat att de globala bolagen är belägna långt bort från Sverige. Det gör att insynen inte är lika god i dessa bolag. Börsmarknaderna på andra håll i världen domineras också i större utsträckning av olika råvaror såsom mineraler, gas och olja, samt vapen och tobak. Därför dras AP7-soffans hållbarhetsbetyg ner i jämförelse med mer aktivt förvaltade globalfonder.

När tittar på globalfonder bör du dels titta på avgiften och dels hållbarhetsbetyget, om hållbarhet är en viktig faktor för dig. En globalfond som är valbar i premiepensionssystemet är Advisor Världen. Fondförvaltaren Advisor tillhandahåller förutom förvaltning av sina egna fonder även tjänster inom PPM-förvaltning.

Du som känner dig osäker på vilken globalfond du ska välja, eller vilka typer av fonder du överhuvudtaget bör titta närmare på, kan ta hjälp av Advisor för att få en professionell förvaltning av ditt PPM-konto. Med en årlig snittavkastning på 10 procent de senaste 17 åren, har Advisor sedan år 2000 slagit den genomsnittliga pensionsspararens tillväxt på PPM-kontot med 3 procent per år.