Därför är det viktigt med överfallslarm i butik

Kiosk, matbutik eller guldsmedsbutik – oavsett vilken bransch det gäller är butiker väldigt utsatta för brott. Främst gäller det stölder och rån vilket såklart kan göra en butik till en otrygg och rent av farlig plats att arbeta i. Som ansvarig är det viktigt att se över säkerheten och en enkel med väldigt effektiv åtgärd är att låta installera ett överfallslarm i just den butik man ansvarar för.

Överfallslarm vid utsatt position

Att arbeta i butik innebär att man befinner sig i en mer utsatt position än vad dom flesta kanske tänker på, speciellt om man arbetar under sena kvällar och nätter när samhället sover, eller i butik där det finns varor och produkter av högt värde.

Det finns en risk att bli utsatt för brott även när det gäller mindre direkt hotfulla situationer så som vid snatteri. Om den som arbetar ertappar tjuven är det inte helt ologiskt att tumult uppstår, vilket i sin tur kan leda till att det helt plötsligt blir hotfullt.

Vid ett rån däremot är situationen direkt hotfull och gärningsmannen kanske till och med hotar med vapen. I ett sådant utsatt läge kan det vara helt avgörande om det finns ett överfallslarm eller inte, för att plocka upp en telefon och kalla på hjälp finns det sällan möjlighet att göra samtidigt som ett sådant brott pågår.

Larma snabbt och diskret

Ett överfallslarm gör att man kan larma snabbt och diskret, i bästa fall utan att gärningsmannen ens märker något. En knapp för överfallslarm placeras ofta under kassadisken eller på ett annat lämpligt och lättåtkomligt ställe där den inte syns och det räcker med ett snabbt tryck för att larmet ska gå ut.

Att jobba i butik kan som sagt vara riskfyllt och många olika situationer kan uppstå, alltifrån snatteri till hotfulla rån. För dom anställdas trygghet och säkerhet är överfallslarm viktigt men det är också viktigt att kunna larma på detta sätt för att så snabbt som möjligt kunna gripa den som utför brottet.

Kort och gott kan man sammanfatta det hela med att det är viktigt att det finns tillgång till överfallslarm i butik för att:

  • Kunna larma snabbt och diskret
  • För att anställda ska känna sig trygga och säkra
  • För att gärningsman/män ska kunna gripas snabbt