Packbord för alla ändamål

Packbord för alla ändamål

Med hjälp av ett packbord kan du tillgodose ditt behov av emballering och packning. Ett bra packbord har en stadig bänkskiva med ett generöst arbetsutrymme, vilket ger dig och ditt arbetslag gott om utrymme att emballera även de största produkterna. Det finns ett packbord för varje ändamål, och du kan välja mellan allt från enklare bord till kompletta arbetsstationer. Vissa packbord är höj- och sänkbara medan andra har en fast höjd. Även materialen på borden varierar och kan till exempel vara av stål eller trä.

Oavsett om du driver ett slakteri, en station i butiken där kunderna kan slå in produkterna till presenter eller har helt andra behov av packning, finns det ett packbord på marknaden för just dig och ditt företag. Du kan bland annat använda bordet till att förpacka produkter som smörgåsar eller kött med hjälp av ditt packbord, eller ha en separat arbetsstation för detta och på så sätt frigöra utrymme i köket och minska risken för korskontaminering.

Därför bör du investera i ett packbord

Syftet med att investera i ett packbord är att underlätta och effektivisera packningsprocessen. Packborden kan ofta användas som enskilda arbetsstationer eller sättas ihop för att skapa en ännu större arbetsyta. Ett funktionellt packbord ger dig dock mer än bara en yta där du kan packa varor och förbereda dessa för transport i en ren miljö, och på så sätt säkerställa att de anländer till slutkunden i sitt ursprungliga skick. Ett riktigt bra packbord hjälper dig dessutom att optimera hela förpackningsprocessen.

Har du funderat på att införskaffa ett packbord men inte kommit till skott ännu? För det mindre företaget kan ett packbord vara en stor investering, men det är en investering som ofta lönar sig i det långa loppet. Dessa är några av de fördelar som en investering i ett packbord för med sig:

  • Packbordet gör det enklare att växla mellan olika medarbetare som arbetar med packning
  • Det skapar en ren och mindre stressig arbetsmiljö för dina medarbetare, vilket ger personalen mer energi
  • Det möjliggör för packning av större volymer och således ökade intäktsmöjligheter
  • Det leder till en ökad effektivitet och säkerhet