Så skiljer sig tarot från orakelkort

Så skiljer sig tarot från orakelkort

Många undrar hur orakelkort och tarotkort skiljer sig åt samt om det är möjligt att använda bägge typerna av kort. Det är fullt möjligt att använda de bägge typerna av kort tillsammans. Här får du svar på dina frågor kring detta.

Skillnaderna mellan tarot och orakelkort

I grund och botten har tarotkortens lek en mer traditionell struktur. När man spår i tarot finns det några ytterligare regler än vad fallet är med orakelkort. Orakelkort är mer fritt flödande och kan ha i princip vilket innehåll som helst. En tarotlek innehåller vanligtvis runt 78 kort, men vissa lekar är lite annorlunda. Det kan innebära att vissa innehåller 44 kort medan andra innehåller 80 kort, men för det mesta består en lek av 78 tarotkort. När det gäller orakelkort finns det inget förutbestämt antal kort. En lek kan innehålla 12 orakelkort, 100 kort eller valfri siffra däremellan.

En lek med tarotkort har som tidigare nämnts en mer traditionell struktur och korten har en viss innebörd. Många lekar delar ett och samma tema. De bilder som korten innehåller kan dock skilja sig åt väsentligt mellan olika lekar. Kortens innebörd är dock snarlik. Med tarotkort finns det därför ett tema som löper likt en röd tråd genom de flesta kort, medan orakelkort inte har något tema på samma sätt.

Så kan tarot och orakelkort användas tillsammans

Vissa tarotläsare gillar att använda tarotkort och orakelkort tillsammans. Det kan till exempel gå till på något av följande vis:

  • I början av tarotläsningen kan ett orakelkort dras för att man ska förstå det övergripande temat eller den känsla som är kopplad till den aktuella situationen. Vilken är den omgivande energin? Därefter kan en tarotläsning görs med flera kort för att få hela bilden. När man spår i tarot kan man ha orakelkortets tema i åtanke, samtidigt som tarotkorten ofta förklarar i detalj vad som försiggår.
  • Ett annat sätt att blanda tarotkort och orakelkort är att i slutet av en tarotläsning dra ett orakelkort för att få en förståelse för det övergripande temat. Detta kan även göras för att få råd och rekommendationer eller ett avslutande meddelande som avslutar tarotläsningen.