Vad är sträckfilm?

Vad är sträckfilm?

Sträckfilm är en tänjbar plastfilm som vanligtvis tillverkas av linjär lågdensitetspolyeten (LLDPE). Sträckfilmen används för att svepa in olika föremål och dess elasticitet gör att föremålen binds tätt tillsammans. Därför använder man ofta sträckfilm till att säkra produkter på pall, dels för att säkra produkterna till varandra men även för att säkra dem till pallen. Genom att göra detta minskar man risken för att produkter försvinner eller att någon mixtrar med föremålen samt minskar risken för arbetsplatsskador.

Det finns flera olika bredder, tjocklekar och typer av sträckfilm. På senare år har tillverkare av sträckfilm på grund av stigande petroleumpriser börjat ta fram tunn sträckfilm som är tjockare än tidigare. Eftersom denna sträckfilm är tunnare än tjockare film, går inte lika mycket petroleumharts åt vid tillverkningsprocessen. Det gör att filmen är billigare att ta fram. För att kompensera för den minskade tjockleken används en teknik där man stärker sträckfilmen genom att använda flera lager film.

När du använder sträckfilm på en pall bör du linda filmen runt pallen minst fem gånger. Kom ihåg att se till så sträckfilmen hela tiden är sträckt när du drar upp den från pallen. Arbeta sedan nedifrån och upp. Det är viktigt att filmen är sträckt så den lindas tight runt pallen och varorna. Målet är att produkterna ska sitta ihop som en enhet.

Genomskinlig vs icke-genomskinlig sträckfilm

Man har även tagit fram sträckfilm som inte är genomskinlig. Denna typ av film har flera fördelar gentemot genomskinlig film, bland annat att den skyddar produkter från UV-strålning, dagg, regn och damm samt att den har en längre hållbarhet än genomskinlig sträckfilm vid långvarig förvaring utomhus.

Huruvida ditt företag behöver icke-genomskinlig sträckfilm eller inte beror därför dels på om ni förvarar produkter på pall utomhus eller inte. Sträckfilmens UV-skydd ger ett bättre skydd mot solens strålar och kan därför öka såväl sträckfilmens som produkternas hållbarhet vid förvaring utomhus. Om företaget förvarar varor i mer än 60 dagar utomhus är icke-genomskinlig sträckfilm utan tvekan att föredra framför genomskinlig sådan.

Såväl krympfilm som sträckfilm är återvinningsbar. Om din lokala återvinningsstation tar emot mjukplast kan du med fördel lämna använd film där.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *