Var hittar man jobb som personlig assistent?

När du ska söka jobb som personlig assistent måste du vara minst 18 år gammal. Är du myndig så kan du till exempel kontakta ett assistansbolag och berätta att du är intresserad att jobba som personlig assistent. I slutändan är det inte assistansbolaget som bestämmer om du ska bli anställd eller inte utan den personen som behöver en personlig assistent. Många som jobbar som personlig assistent känner att omgivningarna har en skev och felaktig bild av vad yrket faktiskt innebär. Om du gillar att jobba med människor ska du absolut inte tveka att söka jobb som personlig assistent.

Vad är tanken bakom personlig assistent?

Tanken bakom systemet med personliga assistenter är att personer med funktionsnedsättning ska kunna få leva ett gott liv på samma villkor som alla andra. Det personliga assistansen regleras i en lag som heter LSS och betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. När du jobbar som personlig assistent behöver du hitta ett förhållningssätt till den övriga familjen och vänner. Ibland kan personen du assisterar vilja vara för sig själv och det gäller att inte tränga sig på samtidigt som man måste finnas till hands om man skulle behövas.

Vad gör en personlig assistent rent konkret?

Det är alltid speciellt att jobba i en annan familjs hus och det gäller att hitta en gräns mellan yrke och privatliv. Som personlig assistent ger du stöd åt personer med funktionsnedsättning i deras vardag. Den person som du hjälper kan ha svårt att gå eller att överhuvudtaget kunna röra på sig. Det finns utvecklingsstörda som behöver assistans och din uppgift som personlig assistent är att hjälpa dem att leva ett liv som de själva vill. Du ska underlätta för brukaren i en rad olika situationer. Det kan handla om mat, hygien, föreningsaktiviteter och mycket annat. Dina arbetsuppgifter beror helt på din brukares behov och preferenser.

Vad har en personlig assistent för utbildning?

Det finns ingen specifik utbildning för att bli just personlig assistent men många har någon form av vårdutbildning i grunden. En del är undersköterskor eller har studerat någon annan vårdutbildning. En del har skaffat sig den kompetens som behövs genom arbete i vården. Ibland finns krav på att du till exempel måste kunna teckenspråk om din brukare har en hörselnedsättning. Att jobba inom personlig assistans kräver mycket kvalificerade personer. När du jobbar som personlig assistent gör du det möjligt för en annan person att leva ett betydelsefullt och meningsfullt liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *