Parterapi på Kungsholmen

Parterapi är mycket effektivt sätt att utveckla en relation. Många söker hjälp när de har problem av något slag i relationen men även fungerande relationer mår bra av att testa parterapi. Om ni upplever er relation som destruktiv är det en mycket god idé att söka hjälp.

Par har många olika anledningar att söka parterapi på Kungsholmen. Ofta handlar det om att man är missnöjd med hur en relation har utvecklat sig. Det som man en gång i tiden blev förälskad i har förvandlats till ett stort problem eller något som irriterar. Man försöker att förändra den andre men det leder ingen vart. Många söker även parterapi på Kungsholmen efter att någon varit otrogen i paret eller om man funderar på att separera. Även om ni bestämt er för att separera kan det vara en bra idé att gå i parterapi för att få relationen som skilda att fungera smidigt för barnens skull. Enligt forskning så var knappt 70 procent av de som gått parterapi av typen integrerad beteendeterapi kvar i sin relation två år efter behandlingen. Resultatet visade även att de upplevde sig mer tillfredsställda med relationen efter parterapin.

Så går parterapi till på Kungsholmen

När ni går i parterapi på Kungsholmen så är den normala proceduren att er psykoterapeut eller psykolog börjar med att kartlägga er relation och identifiera era problemområden. Detta kan ske tillsammans eller genom enskilda samtal med personer i paret. Sedan kommer ofta en psykolog berätta för er vad hen kommit fram till i fråga om vilka möjliga lösningar hen ser på problemen. Om paret samtycker så går man sedan oftast vidare till den aktiva behandlingsfasen. Här måste personerna som går i parterapi lägga ner mycket arbete. Att få en relation att förbättras och utvecklas innebär väldigt ofta mycket mer arbete än vad många tror. Det handlar om att arbeta med konfliktområden och lära er varför konflikter uppstår. I parterapi så lär ni er att lyssna på varandra och försöka förstå den andres perspektiv. Det handlar också om att acceptera att man är olika samtidigt som man tillsammans arbetar för förändring. Förändring kommer oftast genom att ni i parterapin arbetar med konkreta beteendeförändringar. Mellan parterapin så får paret ofta en hemläxa av psykologen. När den sista sessionen genomförs så gör man ofta en plan för hur paret ska arbeta vidare med sin relation.

Viktigt att veta vid en skilsmässa

Viktigt att veta vid en skilsmässa

Bestämmelser kring äktenskap ingår i området familjerätt och vid en skilsmässa finns det mycket att fundera på. Ofta är det ett svårt beslut där båda parter kommit överens om att det är den bästa lösningen och ibland är det bara den ena parten som vill bryta upp och gå vidare. Vid svåra tvister kan man behöva juridisk hjälp, förslagsvis från en jurist eller advokat som är specialiserade på familjerätt.

Om det finns gemensamma barn

Det största problemet för många som väljer att skilja sig är att tillsammans komma överens om en lösning om det finns gemensamma barn. Att splittra familjen kan vara otroligt tufft men det är bra att veta att grundregeln är att båda föräldrarna ska fortsätta ha gemensam vårdnad. Vanligtvis innebär det ett växelvis boende för barnen och föräldrarna ansvarar för kostnader för barnen när dom vistas i respektive boende. Tidigare har barnbidraget automatiskt tillfallit mamman men även detta kan man idag dela på om man vill.

Fördela ägodelar och besparingar

En annan viktig del som kan vara svår att komma överens om är hur ägodelar och besparingar ska delas upp. Kanske tycker den ena parten att han eller hon har rätt till en större andel än den andra men så är oftast inte fallet. För detta finns någon som kallas för bodelning, vilket också omfattas av familjerätten. Tillgångar och skulder räknas samman och är man överens kring fördelningen skriver man ett enkelt avtal. Finns enskild egendom ska även detta fastställas.

Om man inte kommer överens

Det bästa är såklart om man tillsammans kan komma fram till en lösning som passar för båda parter men det är inte helt ovanligt att man är oense i samband med en skilsmässa. Då är det bra att sätta sig in i dom lagar som regleras av familjerätt för att veta vad som gäller och hur man kan undvika problem. Kommer man inte tillsammans överens om lösningar kring barn, bostad, bodelning och andra delar kan man vända sig till sin kommuns familjerådgivning eller familjerätt för att få hjälp att reda ut problemen. I vissa fall behövs en advokat och i andra inte, det beror till stor del på hur tvisten ser ut och hur vida man kan komma fram till något på egen hand eller inte.