Viktigt att veta vid en skilsmässa

Viktigt att veta vid en skilsmässa

Bestämmelser kring äktenskap ingår i området familjerätt och vid en skilsmässa finns det mycket att fundera på. Ofta är det ett svårt beslut där båda parter kommit överens om att det är den bästa lösningen och ibland är det bara den ena parten som vill bryta upp och gå vidare. Vid svåra tvister kan man behöva juridisk hjälp, förslagsvis från en jurist eller advokat som är specialiserade på familjerätt.

Om det finns gemensamma barn

Det största problemet för många som väljer att skilja sig är att tillsammans komma överens om en lösning om det finns gemensamma barn. Att splittra familjen kan vara otroligt tufft men det är bra att veta att grundregeln är att båda föräldrarna ska fortsätta ha gemensam vårdnad. Vanligtvis innebär det ett växelvis boende för barnen och föräldrarna ansvarar för kostnader för barnen när dom vistas i respektive boende. Tidigare har barnbidraget automatiskt tillfallit mamman men även detta kan man idag dela på om man vill.

Fördela ägodelar och besparingar

En annan viktig del som kan vara svår att komma överens om är hur ägodelar och besparingar ska delas upp. Kanske tycker den ena parten att han eller hon har rätt till en större andel än den andra men så är oftast inte fallet. För detta finns någon som kallas för bodelning, vilket också omfattas av familjerätten. Tillgångar och skulder räknas samman och är man överens kring fördelningen skriver man ett enkelt avtal. Finns enskild egendom ska även detta fastställas.

Om man inte kommer överens

Det bästa är såklart om man tillsammans kan komma fram till en lösning som passar för båda parter men det är inte helt ovanligt att man är oense i samband med en skilsmässa. Då är det bra att sätta sig in i dom lagar som regleras av familjerätt för att veta vad som gäller och hur man kan undvika problem. Kommer man inte tillsammans överens om lösningar kring barn, bostad, bodelning och andra delar kan man vända sig till sin kommuns familjerådgivning eller familjerätt för att få hjälp att reda ut problemen. I vissa fall behövs en advokat och i andra inte, det beror till stor del på hur tvisten ser ut och hur vida man kan komma fram till något på egen hand eller inte.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *