Gå HLR-kurs innan det är för sent!

Gå HLR-kurs innan det är för sent!

Nu mer än någonsin tidigare är det viktigt att du går en HLR-kurs. I enbart USA drabbas årligen 500 000 personer av hjärtstillestånd, antingen på sjukhus eller utanför sjukhusmiljö. 70 procent av fallen utanför sjukhus inträffar i en bostad eller i ett bostadsområde. Blott 10 procent av de fall som inträffar utanför sjukhus leder till att den drabbade överlever.

Det innebär att 90 procent av de drabbade dessvärre avlider. Denna statistik kan dock förbättras om fler väljer att gå en HLR-kurs – om du som bevittnar en person drabbas av till exempel hjärtstillestånd ger effektiv hjärt-lungräddning kan nämligen den drabbades möjligheter att överleva fördubblas eller till och med tredubblas!

Under en HLR-kurs får du lära dig att vem som helst kan skaffa sig de kunskaper som krävs för att rädda ett liv på mindre än 60 sekunder. Allt som krävs är två steg: att du ringer 112 samt att du trycker hårt och fast mot mitten av den drabbades bröst i samma takt som Bee Gees gamla slagdänga “Stayin’ Alive” går. Att du som bevittnar en person segna ner omedelbart agerar är avgörande för att personen i fråga ska överleva.

Gå HLR-kurs – agera i tid

I Sverige är vi bättre på att agera när vi bevittnar ett hjärtstopp än vad invånarna i många andra länder runtom i världen är. Inte mindre än 73 procent av de personer som drabbades av ett så kallat bevittnat hjärtstopp år 2012 fick HLR av en person som bevittnat händelsen, innan ambulans anlände. Detta är en kraftig ökning sedan 20 år tidigare (1992), då motsvarande siffra var blott 40 procent. Det finns dock utrymme för förbättringspotential – de 73 procenten skulle kunna öka till 100 procent, om bara fler svenskar gick en HLR-kurs.

Årligen drabbas ungefär 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp, varav 500 överlever. De personer som drabbas av hjärtstopp och behandlas med hjälp av en hjärtstartare eller mun-mot-mun-metoden samt bröstkompressioner inom tre minuter har en 75-procentig möjlighet till överlevnad. Det betyder att 3 av 4 som inom 180 sekunder får hjälp överlever. Om du känner dig osäker på hur man genomför hjärt-lungräddning tycker vi du ska gå en HLR-kurs. Ta reda på mer genom att besöka sidor för utbildningar i ämnet. HLR-utbildningar i Göteborg och övriga landet blir allt mer frekventa. Via länken i texten hittar du inte bara fakta om de kurser som erbjuds utan också en hel del om HLR som fenomen. Dagens kurser och utbildningsmaterial har utvecklats för att vara så enkelt och pedagogiskt det går. På så vis sätter sig kunskaperna snabbt och finns tillhands när de behövs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *